Лично консултиране и наставничество

Човек дори и добре да живее, стига до проблеми, които не е в състояние да реши самостоятелно. Затова е нужно съдействие отстрани.


Можете да разчитате на мен за решаване на:

  • Лични ситуации от всякакъв характер
  • Проблеми в отношенията с противоположният пол
  • Семейни проблеми
  • Дела по развод
  • Защита на родителски права
  • Нарушен режим на свиждане с деца
  • Трудности в отношенията „родители – деца“
  • Проблеми в работата и бизнеса
  • Финансови проблеми
  • …и много други…


Всички проблеми идват от неправилното, непълното или изкривеното предаване на правилата на работа на този свят в природният/човешки модел, достигнал до нас от древността, известен на нашите предци като „Пътят на Слънцето“.

Нарушение на всяка една, дори незначителна част от системата от правила води до незабавни наказания в посока нарушилият ги.

Незначителни нарушения – предупреждения.
Леки нарушения – леки наказания.
Тежки нарушения – тежки наказания.

Степента на видимото, осезаемото наказание показва степента на нарушеното правило.

Така работи този свят. Иска ни се или не.

Познавайки добре устройството на природният/човешки модел и системата за автоматическа корекция на нарушенията, мога да ви бъда полезен с точна диагностика и анализ на вашите проблеми. Както настоящи, така и минали, в продължение на поколения назад и напред във времето. Да, правилно, събитията могат да се коригират отсега напред и назад във времето. Всичко е възможно според нашите древни и мъдри традиции…

С последващо съдействие в набавянето на нужните знания и навици за излизане от режима на нарушения и наказания, и връщане в руслото на нормалният човешки живот.

Извършвам консултациите, наставлявам, предавам нашите изконни древни български знания за устройството на света с конкретика за решаване на вашите лични ситуации по скайп, с предварително записан час.