Categories
Деца Семейство

Позиция и въпроси във връзка с Конституционно дело №3 от 2020 г. срещу ЗСУ

Нашата твърда позиция, моята и на адвокат​ Шейтанов, и нашите конкретни въпроси, отправени от нас към Конституционния съд във връзка със започването на Конституционно дело №3 от 2020 г. за обявяване на Закона за социалните услуги за противоконституционен, както и предшественика му, който се опитваха да прокарат преди около две години – Истанбулската конвенция.

Всички заедно, обединени около здравомислието, човещината, стигнахме дотук. Докарахме нещата до Конституционния съд. Но това все още не означава, че каузата е спечелена. Напротив – с такива злоупотреби дори на най-висше ниво, както можете да се удостоверите от статията по-долу, победата е едновременно толкова близо и толкова далеч, както бе в самото начало, когато започвахме тази кампания за информиране на обществото какво се случва в социалния сектор.

От събуждането на всеки един от нас зависи. И ясното заявяване на своята твърда позиция СРЕЩУ прокарване на социално-инжинерингови технологии за „законовото“ отвличане и гаври с деца и техните родители, тоест нас и нашите деца.

Александър Желев
www.jelev.bg

Цитирам:

НАРУШЕН ЛИ Е ПРИНЦИПЪТ НА СПРАВЕДЛИВ СЪДЕБЕН ПРОЦЕС В КОНСТИТУЦИННО ДЕЛО №3/2020Г.?

илиЗСУ отново на фокуса на справедливостта

      В края на 2019 година дълго подготвяният Закон за социалните услуги имаше всички шансове да събуди задрямалата българската общественост. Навсякъде в медийното и дори уличното пространство витаеха тревожни въпроси: кого обслужва този закон, нарушава ли конституционните и международно признатите права на гражданите, нарушава ли правния суверенитет на Република България и отговаря ли на българските семейни традиции, познати ни от времената на Софроний Врачански, Найден Геров, Стефан Богориди, Баба Тонка, Баба Куна, от романите на Иван Вазов и Димитър Талев. Не случайно станахме свидетели на най-масовите социални протести срещу новоприета правна уредба у нас. Отложен веднъж с шест месеца, разнасян след 01.01.2020г. като цирково шоу от град на град за „промотиране“ и „разяснение“, изправен пред опасността за второ отлагане, силно оспорван от граждани и родителски организации, попаднал под категоричната критика на БПЦ, но фанатично защитаван от така наречените детски НПОта, ЗСУ стигна и до Конституционния съд в едно почти пародийно законодателно шествие. На 05.03 тази година 54 български депутати оспориха неговата конституционност пред КС на Република България с документ от 38 страници аргументи. До тук добре! Висшият правен авторитет в България ще арбитрира между спорещите страни доколко ЗСУ съответства на духа и буквата на Конституцията. Липсата на доверие в българските институции и държавността и усещането за остър дефицит на справедливост карат много хора да вперят поглед в Конституционния съд и в неговите действия. Очакванията за справедлив процес са големи, но дали са оправдани. Надеждите за правова държава, която е цел на нашата Конституция, са насочени днес към последната преграда пред социалното разочарование.

Основателни ли са обаче надеждите?. Имаме ли повод за притеснение? Тези въпроси днес си задават мнозина. И какво виждаме! Още на първото заседание на КС по к.д.№3 от 2020г., виждаме странни неща, които биха могли да опорочат всяко дело, още повече конституционно.

1.

НЕРАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПОКАНЕНИТЕ

ЗА УЧАСТИЕ НПО

По реда на чл.20 ПОДКС, със свои становища са поканени за участие общо 16 неправителствени организации. Всички те без изключение са заинтересовани от отхвърляне на искането на вносителите. Сред тях няма нито едно НПО, което да застъпва обратното становище.

       „Защо сред списъка с поканените да изразят особено мнение по въпроса ги няма организациите, обществениците и родителите, които поведоха тази инициатива преди години, запалиха искрата, пуснаха първите и последващи материали по темата, направиха със собствени сили и средства първите и последващи обществени мероприятия и медийни участия, организираха и участваха в първите и последващи протести срещу въвеждането на идеологията на този закон у нас. Защо не са поканени конкретно РОД – „Родители обединени за децата“, „Единение за семейството и децата“, БРЦК – „Български родителски централен комитет“, и всички други организации, борещи се на страната на децата и семейството, вече толкова време?

Нали ужким на съда се призовават и двете страни? Иначе какъв съд е това, дето ще съдят само по думите на единия, без да изслушат другия? Така ли се прави вече, господа и госпожи конституционалисти?“ заявява позиция и задава своите въпроси към съдебния съвет медиатора Александър Желев, един от главните активисти срещу налагането на скандалния закон у нас.

Защо, питаме и ние?

Нарушен е принципът на справедлив съдебен  процес!

2.

КОНФЛИКТ  НА ИНТЕРЕСИ №1

ПОКАНЕНИТЕ НПО СА ЧАСТНИ ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

       Почти всички поканени НПО са частни доставчици на социални услуги, по смисъла на чл.30, ал.1 ЗСУ.  НПО като  Фондация „АСОЦИАЦИЯ АНИМУС“, „Национална мрежа за децата“, „Институт за социални дейности и практики“ и други имат пряка финансова заинтересованост от приемането на ЗСУ. ЗСУ овластява тези НПО със сериозни правомощия и им гарантира финансови приходи от държавния бюджет, общинските бюджети и от чуждестранни източници (чл.41, чл.49 , чл.57, ал.1, чл.62,ал.2, чл.48, ал.2 и ал.3 и т.н.). Тази финансова заинтересованост е недопустима при участие в процедурата пред КС.

      „Недопустимо е частни доставчици на социални услуги, по чл.30, т.1 и т.2 ЗСУ, да участват в конституционно дело, с предмет на дейност конституционност на закон, който предоставя правомощия и финансиране на същите доставчици на социални услуги. Тези НПО са най-непосредствено материално заинтересовани от решаване на делото в тяхна полза.

Нещо повече, някои от тях са филиали на международни НПО със същото наименование, което поставя въпроса за правния суверенитет на Република България.

Конфликтът на интереси на тези НПО не е само очевиден, а очеваден и въпросните НПО бяха длъжни да заявят това обстоятелство пред КС още в процедурата на кандидатстване и то да бъде проверено от КС. С подобна проверка започва всяко съдопроизводство.“ – коментира нарушенията на правните норми адвокат Владимир Шейтанов, председателя на управителния съвет на „Родители обединени за децата“  – главната в страната организация за спиране на анти-детския и анти-семеен Закон за социалните услуги.

Защо се допуска това?

Нарушен е принципът на справедлив съдебен  процес!

3.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ №2

ПОКАНЕНИТЕ ЗА УЧАСТИЕ НПО В СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕСА СА УЧАСТНИЦИ В ИЗРАБОТВАНЕТО НА ЗСУ

    „Конфликтът на интереси при горепосочените НПО става още по-очевиден, с оглед на това, че значителна част от тези НПО са участвали в изработването на „Закона за социалните услуги“: Фондация „Асоциация Анимус“, членове на „Национална мрежа за децата“ и др. „ – допълва адвокат Шейтанов.

Защо?

Нарушен е принципът на справедлив съдебен  процес!

           Всичко изброено до тук са съществени нарушения в принципа на провеждането на справедлив съдебен процес. Ако всички тези обстоятелства бъдат допуснати в к.д.№3/2020г., те ще опорочат едно конституционно дело, което има изключително голям обществен отзвук. Цяла година родителската общност протестира срещу приемането на ЗСУ. Днес тази протестна енергия е стигнала до Конституционния съд. В едно конституционно дело няма право на подобни компромиси с правото на справедлив процес. Вижте и пълния запис на предаването по телевизия „България 24“, в което адвокат Владимир Шейтанов и медиатора Александър Желев обясняват с конкретни факти и аргументи каква бомба с часовников механизъм се крие в Закона за социалните услуги срещу семейството и семейните отношения, срещу уязвимите групи от населението.

„И защо всъщност стана така, че този скандален паразитичен закон стигна до Конституционния съд, също като предшественика си – Истанбулската конвенция? Между другото, и двата документа са писани, финансирани и лобирани от едни и същи “заинтересовани” и “загрижени” за нас и нашите деца лица и организации. Правете си изводите сами. „- коментар от Александър Желев, 30.04.2020г.

Вижте предаването тук:

Поли Стоянова

03.05.2020

Връзка към оригинала на заявлението на сайта на Сдружение РОД
Categories
Будителство Деца Семейство

1 милион будни българи относно анти-детските и анти-семейните практики, които ни прокарват в България

Хората в интернет, разбиращи за какво става въпрос с тези анти-детски и анти-семейни практики, които се въвеждат в България, сме около четвърт милион.

Тези, които следят събитията и се информират от тези четвърт милион са близките ни, семействата ни.

Плюс тези, които дочуват по нещо някъде казано.

Общо взето, по мои преценки, сме в течение на нещата поне един милион души българи.

От нашето продължаващо събуждане и будителство на обкръжението ни зависи тези неща да не влязат тук.

Трябва да продължаваме да мислим, да говорим, да будим.

Само така ще успеем.

А залога е на живот и смърт.

Или сме будни и ни има. И сме добре.

Или спим и унищожават нашите семейства, деца, внуци, род, народ, страна.

Избора както винаги е индивидуален, и всеки си го прави за себе си.

Един милион души вече го направиха.

До победата остават още шест.

От теб и мен зависи.

Защото в началото бяхме едва няколко.

А вече сме милион.

Значи, могат няколко души да събудят няколко, а те още няколко, а те още… И така до милион?

Щом могат, значи и ти можеш!

Действай, защото време почти не остана.

Събуждай се и бъди Будител!

Информирай все още спящите.

Александър Желев
Здравомислие – Будителство – Традиции
www.jelev.bg

Categories
Деца Обществени изяви Семейство Системата

Участие в телевизия България 24 относно Закона за социалните услуги

Ето го и пълния запис на предаването по телевизия България 24, в което заедно с адв. Шейтанов обяснявахме на 27.04.2020 в ефир конкретни факти и аргументи каква бомба с часовников механизъм се крие в Закона за социалните услуги срещу децата, родителите и семействата.

И защо всъщност стана така, че този скандален паразитичен закон стигна до Конституционния съд, също като предшественика си – Истанбулската конвенция.

Между другото, и двата документа са писани, финансирани и лобирани от едни и същи „заинтересовани“ и „загрижени“ за нас и нашите деца лица и организации.

Правете си изводите сами.

Александър Желев

Вижте предаването: